Znak na zamknięcie Roku Wiary i na dalsze lata wzrostu w wierze

HOME

Jednym z najbardziej oczekiwanych owoców kończącego się Roku Wiary jest pełniejsze przyjęcie w nasze życie treści wyrażonych w Credo. Wyznanie wiary jest streszczeniem Biblii, osobistą modlitwą i programem życia. W starożytności zabraniano zapisywania tekstu Credo na papierze lub kamieniu. Wolno go było wypisywać tylko w sercu i codziennie go sobie przypominać. Do tej pięknej tradycji nawiązuje specjalnie przygotowany znak. Jest to tablica z tekstem Credo, ale wykonana w taki sposób, że można ten tekst zasłaniać i odsłaniać. Jedna i druga czynność prowadzi do refleksji nad wiarą. Odsłaniam tekst wyznania wiary, by mogły go zobaczyć moje oczy. Zasłaniam tekst, by zapytać siebie, czy Credo Kościoła jest wyraźnie wypisane na moim sercu. Tablice takie można umieścić w kościele, a także w mieszkaniach wierzących. Można też wykorzystać go w katechezie. Wszędzie też można dokonywać przy różnych okazjach odsłonięcia i zasłonięcia Credo. Taki znak będzie nie tylko przypominał o Roku Wiary, lecz stanie się również pomocą w dojrzewaniu w wierze.

Więcej refleksji na ten temat znajduje się w zakładce Zamknięcie.
Przedstawione tutaj tablice Credo, różniej wielkości, można zamawiać u wykonawcy