Adoracja po Mszy Świętej

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

 

P: Dziękujemy Ci, Panie, za Rok Wiary, który pomaga nam z większą wiarą przeżywać świętą Eucharystię, w której uczestniczyliśmy, prowadzi nas na adorację Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie, a także umacnia nas w codziennym życiu. Dziękujemy Ci za świętych, którzy są dla nas przykładem dawania świadectwa Tobie, dziś szczególnie dziękujemy za Twoje służebnice, założycielki zgromadzeń serefitek i prezentek, które zostaną wyniesione na ołtarze w najbliższym czasie. Dziękujemy Ci także za tych naszych braci i siostry, których kandydaci do bierzmowania poprosili o posługę świadków. Jest to posługa na całe życie i trwa także dzisiaj, nawet jeśli celebracja sakramentu bierzmowania była przed wielu laty. Dziś modlimy się o pomnożenie wiary dla nich samych oraz dla tych, dla których są świadkami.

 

Śpiew: Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę lub inny śpiew.

 

L1 (przedstawiciel świadków): Wierzymy, Panie, że w czasie udzielania sakramentu bierzmowania namaściłeś nas Duchem Świętym, a kiedy spełnialiśmy wobec naszych braci i sióstr posługę świadków, oni również otrzymali niezatarte znamię tego sakramentu. Była to nasza Pięćdziesiątnica, dzień namaszczenia i posłania. W ciągu następnych lat staraliśmy się coraz lepiej poznać zarówno otrzymany dar, jak i powierzone nam zadanie. Dziś dziękujemy za dar Ducha i za zaproszenie nas do niesienia Twojej Ewangelii naszym braciom i siostrom.

 

Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie lub Twoja cześć chwała albo inny.

 

L2 (przedstawiciel świadków): Wierzymy, Panie, że nasi krewni, bliscy i przyjaciele, dla których byliśmy i jesteśmy świadkami, noszą stale w sercu niezniszczalny dar Twojej łaski, którą otrzymali w sakramencie bierzmowania. Dziś dziękujemy za Twoją opiekę nad nimi i prosimy gorąco, abyś umocnił wiarę nas samym i naszych podopiecznych. Spraw, aby ta wiara była widoczna w naszych słowach i czynach, w naszych decyzjach i postawach, w całym naszym życiu.

 

Śpiew: Duchu Święty przyjdź lub Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa albo inny.

 

P: W cichej modlitwie pragniemy wyrazić także inne intencje, które nosimy w sercu, a następnie przedstawimy je miłosiernemu Zbawicielowi śpiewając litanię ku czci Jego Najświętszego Serca.

 

Chwila ciszy.

Śpiew do Najświętszego Serca Jezusa.

Śpiew na błogosławieństwo.

 

Dłuższa adoracja świadków bierzmowania

 

Po odśpiewaniu litanii loretańskiej można zaproponować, aby świadkowie bierzmowania i wszyscy chętni pozostali dłużej na adoracji Najświętszego Sakramentu. Kapłan z posługującymi odchodzi do zakrystii, a kto chce pozostaje na adoracji w ciszy. Po upływie określonego czasu kapłan wychodzi, udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i kończy adorację.

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 14 Wszystkie: 8322