Czuwanie przy Grobie Pańskim

 

 

W duchu wiary przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Wiara wskazuje nam, co dzieje się pod osłoną znaków i co mamy czynić w kolejnych godzinach czuwania i odpoczynku.

 

W Roku Wiary pragniemy jeszcze wyraźniej uświadomić sobie, że sama wiara ma swoje najgłębsze korzenie w wydarzeniach paschalnych. Święty Paweł Apostoł mówi: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Zwycięstwo Chrystusa nadaje naszej wierze właściwą głębię i moc. Dlatego wskazane jest, aby w godzinach czuwania przy Grobie Pańskim, które ma również charakter przygotowania do wieczornej i nocnej celebracji Wigilii Paschalnej, przeżyć modlitwę indywidualną lub wspólnotową, której szczególnym tematem będzie refleksja nad znaczeniem odnowy przyrzeczeń chrzcielnych, a szczególnie uroczystego wyznania wiary. Modlitwa ta będzie również obudzeniem potrzeby wyrażenia wdzięczności Bogu za dar sakramentu chrztu.

 

Pełna propozycja takiego czuwania przy grobie Pańskim będzie zamieszczona na stronie internetowej. Poniżej podane są wybrane teksty i modlitwy.

 

Teksty biblijne i modlitwy

 

Z listu św. Pawła Apostoła do Galatów (4,4-7): „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej”.

 

Modlitwa w ciszy.

 

Bądź uwielbiony, nasz najlepszy Ojcze, gdyż przez śmierć i zmartwychwstanie Twego Syna, obdarzyłeś nas udziałem w swoim boskim życiu. Jesteśmy Twoimi dziećmi. Spraw, aby przeżycie wydarzeń paschalnych odnowiło w nas postawę dziecięcego zaufania wobec Ciebie i umiejętności pełnienia Twojej woli aż do końca. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Z Pieśni nad Pieśniami: „Szukałam umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czyście widzieli miłego duszy mej? Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę” (PnP 3,1-4).

 

Modlitwa w ciszy.

 

Panie Jezu, nasz umiłowany Zbawicielu, złożyliśmy na ołtarzu, na którym uobecniana jest Twoja Najświętsza Ofiara, pocałunek miłości. Jest on znakiem naszego pragnienia coraz doskonalszego zjednoczenia z Tobą w tajemnicy Twojej śmierci, zstąpienia do otchłani i zmartwychwstania. Napełnij nas swoim Duchem, abyśmy zawsze byli z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Z Apokalipsy św. Jana Apostoła (8,2-5): „I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię”.

 

Modlitwa w ciszy.

 

Duchu Święty, Duchu Ogniu, który przemieniasz w siebie wszystko, co jest poddane Twojemu działaniu. Zapalaj nas tym świętym płomieniem miłości, abyśmy wraz z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, szli drogą krzyżową i oddali życie za braci. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 

Pytania o wiarę

 

Czas męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, to szczególny czas poznawania Boga, a przez to również czas pełniejszego wchodzenia w życie Boże. Pan Jezus określił je bowiem jako dogłębne poznanie nieskończonej miłości i potęgi Ojca, która została objawiona w Jezusie Chrystusie i wylana na nas przez Ducha Świętego. Przygotowując się do odnowy przyrzeczeń chrzcielnych stawiamy sobie pomocnicze pytania. Są one podobne do pytań z liturgii Wigilii Paschalnej, z odnowy przyrzeczeń chrzcielnych, ale zostały inaczej sformułowane. Dotyczą naszej osobistej relacji z Osobami Bożymi. Warto zatrzymać się przy każdym z nich.

 

Czy wierzysz, że Duch Święty uczynił cię swoją świątynią i zamieszkał w tobie?

Chwila ciszy.

Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zawarł z tobą wieczyste przymierze i stał się Oblubieńcem twej duszy?

Chwila ciszy.

Czy wierzysz, że Ojciec Niebieski uczynił cię swoim dzieckiem i dziedzicem nieba?

Chwila ciszy.

 

Modlitwa

Modlitwa swoimi słowami lub inna forma modlitwy, np. dziesiątek różańca, koronka do Miłosierdzia Bożego, litania do wybranych świętych.

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 247 Wszystkie: 84712