Wierzę w Boga

 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny,

Świętych Obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny. Amen.

 

Prośba dziecka o modlitwę


Dziękuję Panu Bogu za ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Wiary.

Chcę moją wiarę ze wszystkich sił poznawać i rozwijać.
Będę prosić dorosłych, aby pomogli mi mocniej uwierzyć

i lepiej zrozumieć wszystkie słowa Jezusa,

a w tym roku szczególnie te: Ja jestem Prawdą (J 14,6),

To jest Ciało moje (Mt 26,26) oraz Wszystko, co uczyniliście
jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili
(Mt 25,40).
Bardzo chcę, aby moja przyjaźń z Panem Jezusem była coraz piękniejsza.

Dlatego proszę cię o modlitwę za mnie. Ja obiecuję modlitwę za ciebie.

Być może uda nam się również spotkać i porozmawiać o Panu Jezusie i o wierze.


.....................

podpis

 

 

Modlitwa dzieci na Rok Wiary


Panie Jezu, prosimy Cię, dodaj nam wiary w to, że kiedy czytamy Pismo
Święte lub słuchamy, gdy inni je czytają, wówczas Ty sam do nas mówisz.
Pomóż nam radośnie przyjmować Twoje słowo.
Panie, przymnóż nam wiary.
Panie Jezu, prosimy Cię, dodaj nam wiary w to, ze Ty sam działasz w
sakramentach świętych i że jesteś zawsze obecny w Najświętszym
Sakramencie. Pomóż nam często przychodzić do Ciebie na adorację.
Panie, przymnóż nam wiary.
Panie Jezu, prosimy Cię, dodaj nam wiary w to, że żyjesz w naszych sercach i w sercach innych ludzi, których mamy kochać jak Ty ich kochałeś.

Pomóż nam gorliwie naśladować Ciebie.
Panie, przymnóż nam wiary.

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 86 Wszystkie: 643