TYDZIEŃ / DATA RZYMSKIE OGÓLNOPOLSKIE KRAKOWSKIE PARAFIALNE RODZINNE
  Celebracje z udziałem Ojca Świętego    Dłuższe adoracje

Program
"Panie, Przymnóż nam wiary"

  Przygotowanie Przygotowanie Przygotowanie Przygotowanie Przygotowanie
      29.09
Pielgrzymka kapłanów do Łagiewnik
Dzień skupienia Duszpasterskiej Rady Parafialnej Modlitwa i refleksja w gronie rodzinnym
 

11.10 Otwarcie
ROKU WIARY

relacja

11.10 Otwarcie

ROKU WIARY

11.10 Otwarcie
ROKU WIARY

Katedra na Wawelu

11.10 Otwarcie

ROKU WIARY

11.10 Otwarcie

ROKU WIARY

        I etap formacji - KKK cz. I
Tydzień 1
14-20.10
    Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii
19-21.10
Ewangelizacja Krakowa
„Dziękczynienie za dar wiary” „Dziękczynienie za dar wiary”
Tydzień 2
21-27.10
 21.09 (niedziela)
Kanonizacja Męczenników i Wyznawców Wiary
  Adoracja: Wiara wyrażona życiem „Przeproszenie za niedowiarstwo” „Przeproszenie za niedowiarstwo”
Tydzień 3
28.10-3.11
     Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy „Uczczenie świadków wiary” „Uczczenie świadków wiary”
Tydzień 4
4-10.11
    Adoracja: Wiara wyznana  ustami "Prośba o przymnożenie wiary - słowo" "Prośba o przymnożenie wiary - słowo"
Tydzień 5
11-17.11
     Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii "Prośba o przymnożenie wiary - sakramenty" "Prośba o przymnożenie wiary - sakramenty"
Tydzień 6
18-24.11
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem "Prośba o przymnożenie wiary - wspólnota" "Prośba o przymnożenie wiary - wspólnota"
Tydzień 7
25.11-1.12
      "Wyznanie wiary" "Wyznanie wiary"

A D W E N T

      Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy
II etap formacji - KKK cz. II 
Tydzień 8
2-8.12
     Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy  Przygotowanie: „Umiejętność celebracji”  
Tydzień 9
9-15.12
    Adoracja: Wiara wyznana ustami  Przygotowanie:
„Obecność i działanie Chrystusa w małżeństwie”
 
Tydzień 10
16-22.12
     Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Przygotowanie:
„Celebracja w domu i w kościele”
 
Tydzień 11
23-24.12
         CELEBRACJA: „Wigilia Narodzenia Pańskiego”
BOŻE NARODZENIE
25-29.12
  28.12-2.01 Narodowa pielgrzymka młodzieży do Rzymu. Światowe Adoracja: Wiara wyrażona życiem    
Tydzień 12
30.12-5.01.2013
  Spotkanie Młodych – Taizè. Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy   CELEBRACJA: „Dziękczynienie za sakrament małżeństwa”  
Tydzień 13
6-12.01
    Adoracja: Wiara wyznana ustami Apostolstwo:
„Oblubieniec jest z wami”
 
 
Tydzień 14
13-19.01
     Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Apostolstwo:
„Małżeństwo – wielka tajemnica wiary”
 
Tydzień 15
20-26.01
  25.01. Nabożeństwa ekumeniczne we wszystkich katedrach w Polsce.  Adoracja: Wiara wyrażona życiem  Apostolstwo:
„Rodzina domowym Kościołem”
 
Tydzień 16
27.01-2.02
  2.02. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach. Adoracja: Powołanie

Przygotowanie:
„Szczególna droga powołania”
 


CELEBRACJA:
„Dziękczynienie za dar życia konsekrowanego”

 
Tydzień 17
3-9.02
    Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy   Przygotowanie:
„Odkrywać moc krzyża”
 
Tydzień 18
10-12.02
     

 CELEBRACJA:
„Dziękczynienie za sakramenty chorych”

 
WIELKI POST
13-16.02
    Adoracja: Wiara wyznana ustami

Apostolstwo:
„Miłosierny samarytanin”

 
Tydzień 19
17-23.02
  22.02. Święto katedry św. Piotra. Spotkanie pracowników akademickich.  Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Przygotowanie:
„Duch przekonuje świat o grzechu”
 
Tydzień 20
24.02-2.03
 28.02. Zakończenie pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI    Adoracja dziękczynna za dar pontyfikatu
Adoracja: Wiara wyrażona życiem

 CELEBRACJA:
„Dziękczynienie za sakrament pokuty”


Apostolstwo:
„Wspólnotowy wymiar grzechu i nawrócenia”

 
Tydzień 21
3-9.03
     Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy  Przygotowanie:
„Sakrament święceń”
 
Tydzień 22
10-16.03
    Adoracja: Wiara wyznana ustami  Przygotowanie:
„Sakrament Eucharystii”
 
Tydzień 23
17-23.03
     Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Przygotowanie:
„Sakrament chrztu”
 
Tydzień 24
24-27.03
24.03 (Niedziela Palmowa)
Dzień Młodych
24.03. Przygotowanie do Światowego Dnia Młodych.      
TRIDUUM
28-30.03
     Adoracja indywidualna
Godzina święta

 CELEBRACJA:
„Dziękczynienie za kapłaństwo i Eucharystię”


CELEBRACJA:
„Dziękczynienie za sakrament chrztu”

 
Tydzień 25
31.03-6.04
     Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy  Apostolstwo:
„Droga światła”

Apostolstwo:
„Kościół jako wspólnota kapłańska”
 
Tydzień 26
7-13.04
     Adoracja: Wiara wyznana ustami Przygotowanie:
„Dzień rodziców chrzestnych”
 
 
Tydzień 27
14-20.04
  15-17.04. Dni Seminariów Duchownych z okazji 450 rocznicy ich ustanowienia.  Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii Przygotowanie:
„Dzień świadków bierzmowania”
 
 
Tydzień 28
21-27.04
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem Przygotowanie:
„Dzień pełniących posługę słowa”
 
 
Tydzień 29
28.04-4.05
28.04 (niedziela)
Dzień Bierzmowanych
   Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy Przygotowanie:
„Dzień pełniących posługę rąk”
 
 
Tydzień 30
5-11.05
5.05 (niedziela)
Dzień Bractw i Pobożności Ludowej
   Adoracja: Wiara wyznana ustami Przygotowanie:
„Dzień pełniących posługę śpiewu”
 
 
Tydzień 31
12-18.05
18.05 (sobota)
Spotkanie z Ruchami Charyzmatycznymi
   Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii Przygotowanie:
„Dzień pełniących posługę modlitwy”

Przygotowanie:
Wigilia Zesłania Ducha Świętego
 

ZESŁANIE
DUCHA ŚWIĘTEGO

      CELEBRACJA:
„Dziękczynienie za sakrament bierzmowania” 
 
       

Od Pięćdziesiątnicy do Chrystusa Króla
III etap formacji - KKK cz. III

Tydzień 32
19-25.05
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem    
Tydzień 33
26.05-1.06
  30.05. Uroczystość Bożego Ciała. Adoracja w katedrach i parafiach.

1.06. Spotkanie młodych na Lednicy.
  Uroczystość Bożego Ciała
piątek
O pomnożenie wiary rodziców chrzestnych
sobota
O pomnozenie wiary świadków bierzmowania
 
Tydzień 34
2-8.06
2.06 Adoracja
w jedności
z Ojcem Swiętym
  2.06 Adoracja
w jedności
z Ojcem Swiętym 
Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy
 niedziela
O pomnożenie wiary członków wspólnoty
poniedziałek
O pomnożenie wiary dzieci
wtorek
O pomnożenie wiary młodzieży
środa
O pomnożenie wiary małżonków
czwartek
O pomnożenie wiary dla wszystkich
 
Tydzień 35
9-15.06
     Adoracja: Wiara wyznana ustami  Bóg na pierwszym miejscu  
Tydzień 36
16-22.06
16.06 (niedziela)
Dzień Evangelium Vitae

22.06 (sobota)
Koncert na Placu św. Piotra
   Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Święcić imię Boga  
Tydzień 37
23-29.06
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem  Świętować dzień święty  
Tydzień 38
30.06-6.07
    Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy   Czcić ojca i matkę  
Tydzień 39
7-13.07
7.07 (niedziela)
Dzień Powołań (seminarzyści, nowicjuszki i nowicjusze)
   Adoracja: Wiara wyznana ustami  Szanować życie i bronić godności człowieka  
Tydzień 40
14-20.07
16-28.07.
Światowe Dni Młodych / Rio de Janeiro
   Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Zachować czystość i dochować wierności  
Tydzień 41
21-27.07
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem  Troszczyć się o dobro indywidualne i wspólne  
Tydzień 42
28.07-3.08
    Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy   Żyć w prawdzie
i dawać jej świadectwo
 
Tydzień 43
4-10.08
     Adoracja: Wiara wyznana ustami  Pokonywać pożądliwość ciała  
Tydzień 44
11-17.08
     Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Pokonywać pożądliwość oczu  
Tydzień 45
18-24.08
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem  Powołani do świętości  
Tydzień 46
25-31.08
       Św. Maria Goretti
i święte dzieci
 
Tydzień 47
1-7.09
    Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy   Św. Stanisław Kostka
i święci ludzie młodzi
 
Tydzień 48
8-14.09
     Adoracja: Wiara wyznana ustami  Św. Luigi i Maria Quattrocchi i święci małżonkowie  
Tydzień 49
15-21.09
     Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Św. Joanna Beretta Molla
i święte matki
 
Tydzień 50
22-28.09
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem  Św. Ludwik i święci ojcowie  
Tydzień 51
29.09-5.10
29.09 (niedziela)
Dzień Katechistów
29.09. Dzień Katechistów Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy   Św. Jan Bosko i święci wychowawcy  
Tydzień 52
6-12.10
     Adoracja: Wiara wyznana ustami  Św. Tomasz Morus i święci politycy  
Tydzień 53
13-19.10
13.10 (niedziela)
Dzień Maryjny
   Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Św. Józef i święci pracownicy  
Tydzień 54
20-26.10
     Adoracja: Wiara wyrażona życiem  Maryja – Królowa Wszystkich Świętych  
Tydzień 55
27.10-2.11
       Parafia – wspólnota modlitwy  
Tydzień 56
3-9.11
     Adoracja: Wiara prowadząca do modlitwy Parafia – wspólnota słowa
3.11 - 1 dzień triduum
Wyznanie wiary - wyróżniona forma modlitwy
 
Tydzień 57
10-16.11
     Adoracja: Wiara wyznana ustami  Parafia – wspólnota czynu
10.11 - 2 dzień triduum
Wyznanie wiary - słowo połączone ze znakiem
 
Tydzień 58
17-23.11
     Adoracja: Wiara celebrowana w liturgii  Parafia – wspólnota komunii
17.11 - 3 dzień triduum
Wyznanie wiary - dzieło życia chrześcijanina
 
 

24.11 Zamknięcie

ROKU WIARY

24.11 Zamknięcie

ROKU WIARY

24.11 Zamknięcie

ROKU WIARY

24.11 Zamknięcie

ROKU WIARY

24.11 Zamknięcie

ROKU WIARY

 

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 123 Wszystkie: 680