Logo i obrazki na Rok Wiary

 

 

Logo na Rok Wiary

 

Logo Roku Wiary, przygotowane przez Stolicę Apostolską, przestawia łódź, która wyraża Kościół. Łódź jest częstym obrazem Kościoła, ale rzadko jest ona ukazywana w taki sposób, aby żagiel łodzi miał postać hostii. Wskazanie na obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jako na szczególną moc, która pozwala łodzi Kościoła płynąć w wyznaczonym celu, pokonując wszelkie przeszkody, pokazuje pewne priorytety w przeżywaniu Roku Wiary. Należy do nich ożywienie wiary w obecność Jezusa pod postacią chleba, wyrażające się rozbudzeniem w wiernych pragnienia przychodzenia na adorację. Bez adoracji nie da się ani głęboko przeżywać sakramentów świętych ani też z mocą świadczyć o Chrystusie w świecie. Dlatego troska o rozwój adoracji należy do ważnych kierunków działania w kolejnych tygodniach i miesiącach Roku Wiary.

 

Znaczenie obrazków

 

Obrazki są jednym z ważnych znaków pomagających przeżywać Rok Wiary. Przypominają o tym roku i zawierają teksty modlitw. Powstało kilka propozycji tych obrazków. Każdy z nich niesie ważne przesłanie. Poniżej są one omówione. Można je nabyć w Wydawnictwie św. Stanisława BM (http://www.sklep.stanislawbm.pl/pl/c/ROK-WIARY/75).

 

Obrazek z dłuższym tekstem Credo

 

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, zajmująca się również sprawą Roku Wiary, przygotowała obrazek, który na głównej stronie ukazuje postać Chrystusa Pantokratora, Króla Wszechświata. Na odwrocie obrazka znajduje się tekst wyznania wiary nicejsko-konstantynopolitańskie, które odmawiamy w niedzielę i uroczystości w czasie Mszy Świętej (dłuższy tekst naszego Credo).

 

Obrazek z krótszym tekstem Credo

 

Podobny obrazek, ale z krótszym tekstem wyznania wiary (Skład Apostolski), przygotowało Wydawnictwo św. Stanisława w Krakowie.

 

Obrazek „Porta fidei”

 

Obrazek „Porta fidei” został przygotowany jako część programu duszpasterskiego „Panie, przymnóż nam wiary!”. Wyraża on główne myśli i cele tego programu. Ma cztery strony. Na pierwszej stronie znajduje się graficzne przedstawienie „Bramy Wiary”, na której widać symbole ewangelistów, znaki wyrażające cztery części Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także symbol Ducha Świętego i Jego darów, mówiący o posłaniu do świata. W centralnej części rysunku jest monstrancja ze znakiem siedmiu sakramentów.

 

Na drugiej stronie obrazka zamieszczony został tekst Credo (Skład Apostolski) z krótkim słowem wprowadzającym i podsumowującym. Teksty te zwracają uwagę na znaczenie wyznania wiary i drogi wzrostu tej wiary.

 

Trzecia strona to myśli i pytania do refleksji, nawiązujące do tematów, poruszanych w czasie kolejnych tygodni Roku Wiary. Jest to również propozycja zwrócenia się do swoich bliskich z prośbą o modlitwę w swojej intencji i wyrażeniem gotowości do rozmowy na temat wiary.

 

Ostatnia strona obrazka zawiera modlitwę na Rok Wiary, która może być odmawiana zarówno indywidualnie jak też w rodzinie i we wspólnocie gromadzącej się w kościele. Treść tej modlitwie również nawiązuje do tematów poruszanych w programie „Panie, przymnóż nam wiary”.

 

 

Obrazek dla dzieci

 

Jest on również częścią programu duszpasterskiego „Panie, przymnóż nam wiary!”. Zawiera tylko dwie strony. Na jednej jest prośba o modlitwę, a na drugiej tekst dziecięcej modlitwy na Rok Wiary. Dziecko może się również zwrócić do innych osób, aby się modliły w jego intencji. Samo też może zostać poproszone przez innych o wstawiennictwo u Boga. Obrazki mogą więc być pomocne w ożywieniu wzajemnej modlitwy oraz stworzeniu dobrego klimatu do rozmów na temat wiary.

 

 

Wręczenie obrazków

 

Zaleca się wręczyć obrazki w czasie obrzędu otwarcia Roku Wiary lub – szczególnie w przypadku dzieci – podczas innej specjalnej celebracji.

 

 

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 76 Wszystkie: 633