Modlitwa o dar adoracji Najświętszego Sakramentu

 

Poniższe teksty mogą służyć pomocą w modlitwie osobistej i rodzinnej, a także w nabożeństwie, które powinno być przeżywane wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Teksty należy odpowiednio dostosować do charakteru spotkania modlitewnego.

 

Śpiew: Upadnij na kolana lub Jezusa ukrytego albo inny śpiew.

 

P: Przed Tobą, o Jezu, zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Wobec Twojej wielkości i Twego Majestatu wszystkie stworzenia są prochem i niczym. Ty jednak pochylasz się nad nami z miłością. Podnosisz nas z nizin naszej egzystencji, oczyszczasz z brudu naszych grzechów i zapraszasz do udziału w Twoim boskim życiu. To Ty jesteś Dawcą życia, Ty obdarzasz szczęściem i wlewasz w nasze serca nadzieję. Dziś wyznajemy wiarę w Twoją wszechmoc i Twoją nieskończoną miłość. Wyznajemy wiarę w Twoją obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie i prosimy z pokorą, abyś tę wiarę umocnił i sprawił jej wzrost. Panie, przymnóż nam wiary. (Naszą modlitwę o przymnożenie wiary będziemy przeplatać chwilami ciszy).

 

Aklamacja po każdym wezwaniu: Panie, przymnóż nam wiary.

 

L1: Prosimy Cię, Panie, przymnóż nam wiary w Twoją obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie, abyśmy częściej przychodzili na adorowanie Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela.

 

L2: Prosimy Cię, Panie, umocnij naszą wiarę i wzbudź w nas pragnienie trwania przed Tobą na adoracji pełnej miłości.

 

L3: Prosimy Cię, Panie, udziel nam łaski głębszego zjednoczenia z Aniołami i Świętymi w ich adorowaniu Ciebie.

 

Chwila ciszy.

 

L1: Wejrzyj, Panie, na naszą wspólnotę parafialną i umocnij wiarę wszystkich jej członków, abyśmy nigdy nie zostawiali Cię samego w naszym kościele.

 

L2: Wejrzyj, Panie, na naszą wspólnotę i przymnóż wiary dorosłym, młodzieży i dzieciom, aby rosła liczba tych, którzy z potrzeby serca adorują Ciebie.

 

L3: Wejrzyj, Panie, na naszą wspólnotę i odnów naszą wiarę, abyśmy umieli przeżywać celebrację i adorację Eucharystii jako centrum całego życia tej wspólnoty.

 

Chwila ciszy.

 

L1: Poślij nam, Panie, apostołów adoracji, abyśmy ukazywali nam jej znaczenie w życiu osobistym i wspólnotowym.

 

L2: Poślij nam, Panie, nauczycieli adoracji, abyśmy dzięki ich pomocy nieustannie wzrastali w tej umiejętności Świętych.

 

L3: Poślij nam, Panie, świadków adoracji, abyśmy umacniali się ich gorliwością i wytrwali w naszych postanowieniach.

 

Chwila ciszy.

 

Jeśli okoliczności pozwalają można kontynuować tę modlitwę dodając wezwania spontaniczne lub przygotowane przez prowadzących nabożeństwo. Można też odmówić wybraną modlitwę, np.: Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub akt zawierzenia Sercu Jezusa.

 

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za dar adoracji i wszelkie udzielone nam łaski. Ty jesteś naszym Stwórcą i Zbawcą. Od Ciebie pochodzą nasze dobre pragnienia i zamiary. Twój Duch uzdalnia nas do życia zgodnego z wolą Ojca. Prowadź nas, mocą tego Ducha, abyśmy w tym Roku Wiary, odnowili i pogłębili wiarę w Twoją obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem lub inny śpiew.

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 245 Wszystkie: 84710