Modlitwa w rodzinie 

 

Podczas modlitewnego spotkania w gronie rodzinnym warto skorzystać także z propozycji podanych w dziale dla dzieci.

 

II Tajemnica Światła – Cud w Kanie Galilejskiej

 

Panie Jezu, gdyby nasza wiara była choćby tak mała, jak ziarnko gorczycy! Ty wciąż do nas przychodzisz. Mówisz do nas przez różne wydarzenia, przez innych ludzi. Podczas Mszy świętej jesteś żywy, obecny w swoim Słowie. A my wciąż wątpimy. A my wciąż chcemy dotknąć Twoich ran. Wciąż chcemy, na własne oczy zobaczyć odsunięty kamień i Ciebie zmartwychwstałego. Ty się nam objawiasz, ale nasze oczy wciąż są na uwięzi. Zaradź, Panie Jezu, naszemu niedowiarstwu. Rozważając tajemnicę cudu w Kanie Galilejskiej prosimy Cię, abyś wybaczył nam brak wiary, a także każde zaniedbanie, które w konsekwencji prowadzi do jej osłabienia.

 

 

Ojcze nasz…

 

Za to, że nie rozpoznaliśmy Ciebie, gdy do nas przychodziłeś. Zdrowaś Mario…
Za to, że tak rzadko myślimy o naszym zmartwychwstaniu. Zdrowaś Mario…
Za to, że pozwalamy kiełkować wątpliwościom. Zdrowaś Mario…
Za to, że przy podejmowaniu zwykłych, codziennych decyzji, często zapominamy o wierze. Zdrowaś Mario…
Za to, że nie widzimy cudów, które wciąż dzieją się na naszych oczach. Zdrowaś Mario…
Za to, że nie pogłębiamy naszej wiary. Zdrowaś Mario…
Za to, że tak rzadko sięgamy po Pismo święte. Zdrowaś Mario…
Za to, że niedbale uczestniczymy w Eucharystii. Zdrowaś Mario…
Za to, że wciąż szukamy udowodnienia wiary. Zdrowaś Mario…
Za wciąż małą wiarę. Zdrowaś Mario…

 

Chwała Ojcu…

 

Z nauczania Kościoła

 

„Maryja „wstawia się” za ludźmi. Ale nie tylko to: jako Matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc Jej Syna. Jest to zaś moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do uwalniania od zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim. Tak właśnie mówił o Mesjaszu prorok Izajasz w znanym tekście, na który Jezus powołał się wobec swoich rodaków z Nazaretu: „(...) abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie (...)” (por. Łk 4, 18).

Inny istotny element tego macierzyńskiego zadania Maryi wyrażają słowa skierowane do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła się objawić zbawcza moc Mesjasza. W Kanie dzięki wstawiennictwu Maryi i posłuszeństwu sług Jezus zapoczątkował „swoją godzinę”. W Kanie Maryja jawi się jako wierząca w Jezusa: Jej wiara sprowadza pierwszy „znak” i przyczynia się do wzbudzenia wiary w uczniach.” (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 21)

 

Rachunek sumienia

 

W jakim stworzeniu umiem dostrzec Bożą obecność, Boże działanie? Czy patrząc na piękno przyrody widzę miłość Boga? Czy w drugim człowieku widzę obecność Boga? Czy chcę, aby moja wiara była żywa, aby wciąż się rozwijała i pogłębiała? Co robię w tym kierunku?

 

Moje postanowienia

…….

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 96 Wszystkie: 501