Modlitwa w rodzinie

 

 

W przeżywaniu modlitwy rodzinnej warto skorzystać także z pomocy zawartych w dziale dla dzieci.

 

 

III Tajemnica Światła – Głoszenie Królestwa Bożego

 

Boże, nasz Ojcze, Twoją wolą jest to, abyśmy byli szczęśliwi. Z miłości stworzyłeś świat. Z miłości stworzyłeś człowieka. I dałeś nam, mieszkańcom tej ziemi przykazania. Nie po to, aby nas zniewolić, ale po to, byśmy w tym doczesnym życiu mogli doświadczyć szczęścia. Bo czyż nie byłoby szczęśliwe społeczeństwo, w którym wszyscy nie czczą innych Bogów, w którym szacunkiem otaczani są rodzice, w którym nikt nikogo nie zabija, w którym nie ma zdrad, kłamstw ani kradzieży?

Panie Jezu, gdybyśmy wszyscy umieli kochać tak, jak Ty! Gdybyśmy z radością i heroizmem przyjęli i stosowali przykazanie miłości Boga i bliźniego! Choćby w naszych małżeństwach, rodzinach, w małych gronach najbliższych nam ludzi.

Panie Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj za świadectwo wszystkich świętych. I tych kanonizowanych lub beatyfikowanych, jak i tych, których imion nie znamy. Za świadków wiary, którzy swoimi słowami i czynami, którzy postawą miłości Boga i bliźniego pokazują nam, że Twoje wymagania nie są niemożliwe do spełnienia. Pokazują coś przeciwnego, pokazują, że „jarzmo Twoje jest słodkie, a ciężar lekki”. Dziękujemy Ci za świadków wiary. I prosimy, daj nam siłę do tego, abyśmy i my mogli uwierzyć tak, jak oni. Abyśmy też byli Twoimi świadkami. Każde „Zdrowaś Mario” będzie prośbą o to, abyśmy mieli wiarę tak mocną, jak Twoi święci.

 

Abyśmy, jak Abraham, potrafili mieć „nadzieję wbrew nadziei” – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak prorok Izajasz, byli gotowi głosić Twoją wolę – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak święty Piotr, z całego serca wyznawali: „Ty wiesz, że Cię kocham” – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak święty Mateusz, potrafili zostawić wszystko i iść za Tobą – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak święty Franciszek, umieli dostrzegać Twoją obecność w dziele stworzenia – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak święty Maksymilian, umieli kochać bliźniego – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak święta Faustyna, zawierzyli Miłosierdziu Bożemu – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak święty Josemaria, byli Ci wierni w każdej, najdrobniejszej czynności codziennego życia – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak błogosławieni małżonkowie Quatrocci, budowali nasze małżeństwa i rodziny w oparciu o Twoją miłość – prosimy Cię, Panie.

Abyśmy, jak błogosławiony Jan Paweł II, odważnie głosili Twoją ewangelię – prosimy Cię, Panie.

 

Ojcze nasz…

 

Z nauczania Kościoła

 

Skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. Zadać katechumenowi pytanie: «Czy chcesz przyjąć chrzest?» znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz zostać świętym?». Znaczy postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5, 48).

Sobór wyjaśnił, że nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom» świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania. Składam dzięki Bogu za to, że pozwolił mi beatyfikować i kanonizować w minionych latach tak wielu chrześcijan, a wśród nich licznych wiernych świeckich, którzy uświęcili się w najzwyklejszych okolicznościach życia. Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej «wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Ale jest też oczywiste, że istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wymagające prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób. (błogosławiony Jan Paweł II, Novo millenio ineunte, 31)

 

Rachunek sumienia

 

Czy znam życiorysy moich patronów z chrztu i bierzmowania? Jakie ich cechy chcę naśladować? Jak często modlę się do mojego Anioła stróża? Czy jest we mnie pragnienie świętości? Jak je chcę realizować?

 

Moje postanowienia

……

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 243 Wszystkie: 84708