Modlitwa w rodzinie

 

Podczas prowadzenia wspólnej, rodzinnej modlitwy można skorzystać z propozycji zawartych w dziale dla dzieci.

 

 

IV Tajemnica Światła – Przemienienie Pana Jezusa

 

Panie Jezu, Ty przemawiasz do nas na różne sposoby. Mówisz do nas poprzez Słowo Boże zawarte w Piśmie świętym. Ale mówisz także poprzez naukę Kościoła, poprzez słowa innych ludzi, przez różnorakie wydarzenia, których jesteśmy uczestnikami bądź świadkami. Mówisz przez piękno stworzenia.

Rozważając tajemnicę Twojego przemienienia na górze Tabor, zazdrościmy uczniom tego, że byli tak blisko tak wielkiego wydarzenia. Ale nie chcemy się na tym koncentrować. Pragniemy, całym sercem, usłyszeć i głęboko przeżyć słowa: „To jest mój Syn umiłowany”. Pragniemy, aby wiara w Syna Bożego, który stał się człowiekiem, który był zabity za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, była w nas pełna, mocna, niezachwiana. Dlatego wraz z uczniami wołamy: Panie, przymnóż nam wiary!

Panie Jezu, otocz swoją miłością naszą rodzinę. Umocnij naszą wzajemną miłość. Uczyń nasze serca wrażliwymi na potrzeby i pragnienia najbliższych. Daj nam siłę, abyśmy podczas codziennych trosk nie zgubili wiary, aby problemy dnia codziennego nie zagłuszyły w nas Twojego głosu. Niech widok Twojego przemienionego ciała umacnia w nas wiarę i nadzieję, że my kiedyś zmartwychwstaniemy, że śmierć nie ma nad nami władzy.

Naucz nas, Panie, słuchać Ciebie. Uczyń wrażliwymi nasze serca, abyśmy Twego głosu nie lekceważyli, aby nie umykał nam w zgiełku tego świata. Niech Twoje słowo, spadając na glebę naszych serc, przyniesie stukrotny owoc. Niech przymnaża nam wiary. O to Cię prosimy w każdym wypowiadanym „Zdrowaś Mario”.

 

Ojcze nasz…

 

 

Z nauczania Kościoła

 

„W Przemienieniu nie tylko kontemplujemy tajemnicę Boga, przechodząc ze światłości do światłości (por. Ps 36 [35], 10), lecz zostajemy wezwani do słuchania skierowanego do nas słowa Bożego. Ponad słowem Prawa u Mojżesza i proroctwa u Eliasza rozbrzmiewa słowo Ojca, odsyłające do głosu Syna. Przedstawiając «umiłowanego Syna», Ojciec wzywa, aby Go słuchać (por. Mk 9, 7).

Komentując scenę Przemienienia, Drugi List św. Piotra wyraźnie podkreśla słowa Ojca. Jezus Chrystus «otrzymał (...) od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: 'To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie'. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach» (2 P 1, 17-19).

Oglądanie i słuchanie, kontemplacja i posłuszeństwo stanowią więc drogi prowadzące nas na świętą górę, na której Trójca Święta objawia się w chwale Syna”. (błogosławiony Jan Paweł II, audiencja generalna, Watykan, 26.04.2000, 4 - 5).

 

 

Rachunek sumienia

 

Jak często staram się słuchać Jezusa? Jak często sięgam po lekturę Pisma świętego? Jak zachowuję się, gdy podczas Mszy świętej jest czytane Słowo Boże? Czy je zapamiętuję? Jak słucham nauczania Kościoła? Czy wierzę, że Bóg, poprzez papieża, biskupów i kapłanów, przemawia do mnie? Czy znam nauczanie Kościoła?

 

 

Moje postanowienia

………..

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 249 Wszystkie: 84714