Modlitwa w rodzinie

 

 

Spotykając się na rodzinnej modlitwie mozna także wykorzystać propozycje przeżywania Roku Wiary przeznaczone dla dzieci.

 

V Tajemnica Światła – Ustanowienie Eucharystii

 

Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, bo Ty wciąż chcesz być blisko nas. I jesteś obecny w szczególnych znakach Twojej miłości – w świętych sakramentach. Rozważając tajemnicę ustanowienia Eucharystii chcemy Ci dziękować za każdy z siedmiu sakramentów.

Dziękujemy za dar chrztu świętego, który włączył nas do wspólnoty Kościoła i zasiał w naszych sercach ziarno wiary. Dziękujemy za naszych rodziców i rodziców chrzestnych, dziękujemy za szafarza tego sakramentu. Nam wszystkim przymnażaj wiary.

Dziękujemy za sakrament pokuty i pojednania, w którym odpuszczasz nam nasze grzechy. Prosimy, naucz nas przeżywać ten sakrament jak osobistą uroczystość Miłosierdzia Bożego, gdyż właśnie chwila rozgrzeszenia jest cudownym doświadczeniem miłosierdzia. Ucz nas, miłosierny Jezu, wybaczania tym, którzy grzeszą przeciw nam. Nam, naszym bliskim oraz wszystkim tym, którzy boją się tego sakramentu – przymnóż wiary.

Dziękujemy za sakrament eucharystii – za Chleb Życia wiecznego. Za pokarm dający nam nieśmiertelność. Dziękujemy za oczy wiary, przez które w zwykłym, białym kawałku hostii, możemy widzieć Ciebie. Spraw, Panie Jezu, aby każda komunia święta pogłębiała naszą wiarę.

Dziękujemy za sakrament bierzmowania, w którym zesłałeś na nas Ducha Świętego. Pocieszyciela, który wszystkiego nas nauczy. Naucz nas korzystać z darów Ducha Świętego, aby nasza wiara był coraz mocniejsza.

Dziękujemy za sakrament namaszczenia chorych. Prosimy Cię, pozwól nam tak wieść nasze ziemskie życie, abyśmy pod jego koniec byli przygotowani na spotkanie z Tobą. Twojemu Miłosierdziu zawierzamy wszystkich chorych w naszej rodzinie, wszystkich chorych, których znamy. Przymnóż im wiary.

Dziękujemy za sakrament kapłaństwa. I modlimy się za wszystkich kapłanów, z którymi mieliśmy okazję się spotkać. Dodawaj im wiary, niech ich posługa uświęca ich samych, niech uświęca tych, do których ich posyłasz. A tym kapłanom, którzy zeszli z drogi świętości, daj łaskę nawrócenia. Prosimy Cię także o to, aby wśród młodych ludzi nie zabrakło tych, którzy odważnie odpowiedzą na powołanie do kapłaństwa.

Dziękujemy za sakrament małżeństwa. Za nasze małżeństwo. Za małżeństwa w naszej rodzinie. Niech łaska tego sakramentu pozwala nam trwać we wzajemnej miłości i we wspólnym dążeniu do świętości.

 

Ojcze nasz…


 

Z nauczania Kościoła

 

„Aklamacja, jaką lud wypowiada po konsekracji, celowo kończy się słowami wskazującymi na wymiar eschatologiczny Ofiary eucharystycznej (por. 1Kor 11, 26): «oczekujemy Twego przyjścia w chwale». Eucharystia kieruje do ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości obiecanej przez Chrystusa (por. J 15, 11); w pewnym sensie jest antycypacją Raju — w niej «otrzymujemy zadatek przyszłej chwały». W Eucharystii wszystko wyraża pełne nadziei oczekiwanie «przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa». Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu świata: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54). Ta gwarancja przyszłego zmartwychwstania wypływa z faktu, że Ciało Syna Bożego, pozostawione jako pokarm, jest chwalebnym Ciałem Zmartwychwstałego. W Eucharystii — żeby tak powiedzieć — staje się dostępna «tajemnica» zmartwychwstania. Dlatego też słusznie święty Ignacy Antiocheński określał Chleb eucharystyczny jako «lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć».” (błogosławiony Jan Paweł II, Eccelsia de Eucharistia, 18)

 

 

Rachunek sumienia

 

Jak często przyjmuję sakrament eucharystii? Ile czasu poświęcam na adorację Najświętszego Sakramentu? Jak często przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania? Czy widzę w tym sakramencie tylko niepotrzebny wymysł księży, czy widzę w nim wielkość Bożego Miłosierdzia? Do jakich konkretnych czynów mobilizuje mnie przyjęcie sakramentu eucharystii?

 

 

Moje postanowienia

 

………..

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 248 Wszystkie: 84713