Modlitwy na Rok  Wiary

 

 

Proponowane poniżej modlitwy na Rok Wiary są częścią pomocy duszpasterskich, przygotowanych w archidiecezji krakowskiej, jako program "Panie, przymnóż nam wiary!". Wyrażają one w formie modlitwy te tematy, które podejmujemy w refleksji i rozmowie.

 

 

 

Modlitwa dla dorosłych i młodzieży

 

Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

 

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary (mel. K. Michałek)

 

Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

 

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

 

Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

 

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

 

Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa dla dzieci

 

Panie Jezu, prosimy Ci, dodaj nam wiary w to, że kiedy czytamy Pismo Święte lub słucham, gdy czytają inni, wówczas Ty sam mówisz. Pomóż nam radośnie przyjmować Twoje słowo.

 

Panie, przymnóż nam wiary.

 

Panie Jezu, prosimy Ci, dodaj nam wiary w to, że Ty sam działasz w sakramentach świętych i że jesteś zawsze obecny w Najświętszym Sakramencie. Pomóż nam często przychodzić do Ciebie na adorację.

 

Panie, przymnóż nam wiary.

 

Panie Jezu, prosimy Ci, dodaj nam wiary w to, że żyjesz w naszych sercach i sercach innych ludzi, których mamy kochać jak Ty ich kochałeś. Pomóż nam gorliwie naśladować Twoją miłość.

 

Panie, przymnóż nam wiary.

 

 

 

 

Prośba o modlitwę

 

Jestem przekonany(a), że wiara jest darem, który ofiarował mi Bóg przez innych ludzi. W Roku Wiary pragnę ten dar lepiej poznać i bardziej rozwinąć. Patrząc na moje życie stawiam sobie pytania:

 

Jak mocno wierzę Jezusowi, kiedy mówi: „Ja jestem Prawdą” (J 14,6)? Czy gorliwie staram się poznać tę Prawdę?
Jak mocno wierzę Jezusowi, kiedy mówi: „To jest Ciało moje” (Mt 26,26)? Czy często przychodzę na adorację Najświętszego Sakramentu?
Jak mocno wierzę Jezusowi, kiedy mówi: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)? Czy z radością spotykam Pana w każdym człowieku i we wspólnocie Kościoła?

 

Pragnę mocniej uwierzyć Jezusowi, dlatego proszę Cię o modlitwę w mojej intencji. Ja zaś ze swej strony obiecuję modlitwę za Ciebie, a jeśli to będzie możliwe, chętnie porozmawiam z Tobą o wierze.………………………..
Podpis

 

Prośba dziecka o modlitwę

 

Dziękuję Bogu za ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Wiary. Chcę moją wiarę ze wszystkich sił poznawać i rozwijać.

 

Będę prosić dorosłych, aby pomogli mi mocniej uwierzyć i lepiej zrozumieć wszystkie słowa Jezusa, a w tym roku szczególnie te: „Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68), „To jest Ciało moje” (Mt 26,26) oraz „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

 

Bardzo chcę, aby moja przyjaźń z Panem Jezusem była coraz piękniejsza i silniejsza, dlatego proszę cię o modlitwę za mnie. Ja obiecuję modlić się za ciebie. Być może uda nam się również spotkać i porozmawiać o Panu Jezusie i o wierze.

 


………………………………..
Podpis

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 63 Wszystkie: 620