Myśli do homilii

 

1. Przeżywamy kolejny dzień „oktawy Bożego Ciała”. Ogarniamy swoją modlitwą szczególnie świadków bierzmowania. Kiedyś podjęli oni to niezwykłe zadanie. Choć wszyscy mamy być świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii, to jednak w chwili bierzmowania wymagana obecności kogoś, kto w pewnym sensie reprezentuje cały Kościół. Ma zaświadczyć wobec osoby przyjmującej sakrament bierzmowania o wierze Kościoła. Ma się upodobnić do samego Chrystusa, o którym w Apokalipsie św. Jana czytamy: „Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi” (Ap 1,4-5).

 

2. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy sytuację, którą możemy nazwać antyświadectwem. Do Jezusa przystępują trzy grupy osób: arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi. Wszyscy byli autorytetami w narodzie wybranym. Jednak w opisanym fragmencie Ewangelii odsłania się niezbyt chlubna strono ich postawy. Na pytanie Jezusa odpowiadają: „Nie wiemy skąd pochodzi chrzest Janowy?” Ich odpowiedź była ucieczką od prawdy. Nie chodziło im o prawdę, ale o to, aby wyjść na swoje i pochwycić Jezusa w mowie.

 

3. Żyjemy w świecie, w którym człowiek wiele razy jest wystawiany na próbę. Jakże często ta próba dotyczy właśnie obiektywnego spojrzenia naprawdę, a nie szukania tylko swoich racji. Ileż kłótni i sporów, a nawet walk i wojen rodzi się z tego, że ktoś nie chciał słuchać argumentów i nie chciał poznać prawdy, bo nie pozwalała mu na to własna ambicja, urażona pycha czy inna postawa. W konsekwencji człowiek nie tylko zamyka się na ludzi, lecz także na Chrystusa, o czym świadczy końcowa część odpowiedzi Jezusa. Skoro rozmówcy byli zamknięcie naprawdę, więc Jezus nie odpowiada na ich pytanie.

 

4. Chcemy się bronić przed taką postawą. Ona może nam zaszkodzić w każdej dziedzinie życia. W tym tygodniu zwracamy szczególna uwagę na rozumienie celebracji i adoracji Eucharystii. Wiara każe nam uznać w prostym znaku chleba obecność prawdziwego Boga. Skoro wypowiadamy taki akt wiary, więc naturalną jego konsekwencją jest częste przychodzenie do tego Boga na adorację, gdyż On i tylko On jest godzien adoracji, a także On i tylko On jest naszą nadzieją. Jednak w duszy człowieka niekiedy zaczyna się skomplikowany proces myślenia, w którym szuka on uzasadnienia dla tego, aby nie iść na adorację. Powodów jest mnóstwo. Okazuje się, że mamy bardzo wiele naglących obowiązków, wobec których adoracja Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, wydaje się być mało ważna. W konsekwencji jej nie ma.

 

5. Dziś modlimy się za wszystkich, którzy są świadkami dla bierzmowanych, a w konsekwencji dla wszystkich. Jesteśmy dla siebie nawzajem świadkami. Mamy świadczyć o Chrystusie i Jego Ewangelii, o Kościele i Jego misji. Pamiętajmy, że w tych wielorakich formach dawania świadectwa, ważne miejsce zajmuje umiłowanie modlitwy, wierność adoracji Najświętszego Sakramentu. Przychodźmy na tę adorację często i włączajmy się w grupy adoracyjne, które w określonych godzinach tygodnia, mają swoją stałą adorację.

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 33 Wszystkie: 8341