Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowała obrzęd otwarcia Roku Wiary w katedrach i w parafiach.

 

 

Uroczystość otwarcia Roku Wiary w katedrze

 

W kościele katedralnym gromadzi się duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, i wierni świeccy.

Płonie świeca paschalna. Chrzcielnica udekorowana jest kwiatami.

Podczas procesji wejścia wnosi się: Ewangeliarz (niesie diakon), Dokumenty Soboru Watykańskiego II (niesie osoba konsekrowana) oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (niesie osoba świecka). Ewangeliarz składa się na ołtarzu, pozostałe księgi na przygotowanym miejscu przy chrzcielnicy (tak, by były dostępne dla osób, które chcą do nich zajrzeć).

Akt pokuty można zastąpić aspersją, nawiązując do początków wiary, Chrztu świętego każdego z uczestników liturgii.

W liturgii Słowa powinny uczestniczyć różne stany Kościoła. Po homilii następuje wyznanie wiary, które powinno być odśpiewane przez wszystkich zgromadzonych (potrzebna próba śpiewu przed rozpoczęciem celebry).

W procesji z darami przyniesione zostaną: najstarsza księga chrztów istniejąca na terenie diecezji (jako znak wdzięczności za wiarę naszych przodków) oraz chleb, wino i woda.

Modlitwę wiernych odczytają osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy, rodziny oraz ludzie chorzy.

Po błogosławieństwie końcowym biskup przekazuje delegacjom z dekanatów Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (przygotowane w dużym formacie przez Pallottinum). Dokumenty soborowe oraz katechizm zostaną uroczyście wniesione do kościołów parafialnych podczas uroczystości otwarcie Roku Wiary w parafii.

Wychodząc z katedry wierni otrzymują obrazek z Chrystusem Pantokratorem z sycylijskiej katedry w Cefalu z tekstem Credo (oficjalna ikona Roku Wiary przygotowana przez Pallottinum), lub inny stosowny obrazek.

 

 

Uroczystość otwarcia Roku Wiary w parafii

 

W kościele parafialnym należy przygotować tron dla Ewangeliarza lub Pisma Świętego (jeśli wcześniej go nie zainstalowano) oraz miejsca na ołtarzach bocznych dla Dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, wydanych w dużym formacie przez Pallottinum. Jeśli kościół lub kaplica nie ma bocznych ołtarzy należy przygotować właściwe miejsce dla tych ksiąg.

Podczas uroczystego otwarcia Roku Wiary winna palić się świeca paschalna, a chrzcielnica powinna zostać wyeksponowana i udekorowana kwiatami.

Podczas procesji wejścia wnosi się: Ewangeliarz lub, jeśli parafia go nie posiada, Pismo Święte, Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Ewangeliarz składa się na ołtarzu, pozostałe księgi na przygotowanym miejscu tak, by były dostępne dla osób, które chcą do nich zajrzeć.

Akt pokuty można zastąpić aspersją, nawiązując do początków wiary, Chrztu świętego każdego z uczestników liturgii.

W liturgii Słowa powinny uczestniczyć różne stany Kościoła. Po homilii następuje wyznanie wiary, które powinno być odśpiewane przez wszystkich zgromadzonych (potrzebna próba śpiewu przed rozpoczęciem celebry).

W procesji z darami przyniesione zostaną: najstarsza księga chrztów parafii, jako znak wdzięczności za wiarę naszych przodków oraz chleb, wino i woda.

Modlitwę wiernych odczytają parafianie: dorośli, młodzież, dzieci.

Wychodząc z kościoła wierni otrzymują obrazek z Chrystusem Pantokratorem z sycylijskiej katedry w Cefalu z tekstem Credo (oficjalna ikona Roku Wiary przygotowana przez Pallottinum), lub inny stosowny obrazek.

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 74 Wszystkie: 479