Dzieci otrzymują kolejne osiem spotkań z wiarą. Dzięki Wam, będą mogły otworzyć następne drzwi do przygody z Panem Jezusem. Proponowane „Spotkania” są kontynuacją - co widać również w ich numeracji - „spotkań” zamieszczonych w poprzednim zeszycie. Mają ten sam układ treści. Obowiązują takie same zasady ich realizacji. 

 

 • Drugi list do Rodziców i Katechetów

   

  „Spotkania” nie są wykładem na temat sakramentów, czy tajemnic wiary obecnych w tych okresach liturgicznych. Chcą uczyć dzieci „wiary przeżywanej i przemodlonej”, prowadzić je do osobistego spotkania z Panem. Chcą pokazywać sakramenty, jako dary Bożej miłości, z którą - na różne sposoby - przychodzi do nas Pan Jezus. Dlatego osią „spotkań” jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

   

  WIĘCEJ
 • Drugi list do dzieci

   

  Benedykt XVI, gdy zapowiadał Rok Wiary, napisał, że powinniśmy „odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej”. Poprzednie spotkania, w których uczestniczyłeś, były takim odkrywaniem i przeżywaniem wiary wyznawanej. Zastanawiałeś się nad swoją wiarą i starałeś się powiedzieć Panu Jezusowi, że Mu wierzysz, kochasz Go, chcesz z Nim być i wypełniać Jego wolę. W kolejnych, aż ośmiu, spotkaniach będziesz starał się odkrywać wiarę celebrowaną. 

   

  WIĘCEJ
 • spotkanie 3

   

  Wierzę w obecność Pana Jezusa w sakramentach świętych

  Każdy z sakramentów świętych też ma swój „adwent”, czyli czas oczekiwania na jego przyjęcie. Połączony z naszym przygotowaniem. Pamiętaj o tym, gdy w następnych tygodniach Roku Wiary będziesz świętował swoją wiarę wyrażoną w sakramentach. 

   

  WIĘCEJ
 • spotkanie 4

   

  Wierzę w obecność Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa

  Ważną częścią tajemnicy Bożego Narodzenia jest tajemnica Bożego dziecięctwa. Pan Jezus przyszedł na świat, jako maleńkie dziecko. Pokazał, że lata, w których jest się dzieckiem, są bardzo piękne i ważne. Wtedy  uczymy się i zaprzyjaźniamy się z Nim. Ewangelia mówi, że jest to czas wzrastania w łasce u Boga i u ludzi.

  WIĘCEJ
 • spotkanie 5

   

  Wierzę w obecnośc Pana Jezusa w sakramencie namaszczenia chorych

  W tym spotkaniu jesteś zaproszony, by pomyśleć nad obecnością Pana Jezusa tam, gdzie pojawia się cierpienie, a więc choroba, kalectwo, a nawet śmierć. Zapytasz, w jaki sposób można wtedy świętować, czyli cieszyć się. Można. Oczywiście nie dlatego, że pojawia się cierpienie. Dlatego, że do cierpiącego przychodzi ze swoją łaską Pan Jezus. 

  WIĘCEJ
 • spotkanie 6

   

  Wierzę w obecność Pana Jezusa w sakramencie pokuty

  Rozpoczynasz wraz z całym Kościołem Wielki Post. To następny szczególny czas łaski. W Środę Popielcową, gdy przyjmiesz popiół na swoją głowę usłyszysz słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nawracać się i wierzyć - czyli, aby coraz bardziej, piękniej, głębiej wierzyć, trzeba się nieustannie nawracać. 

  WIĘCEJ
 • spotkanie 7

   

  Wierzę w obecność Pana Jezusa w sakramencie święceń

  Czy widzisz jak bardzo Pan Jezus ufa tym ludziom, których sobie wybiera, i jak wielką daje im władzę? Składa Siebie w ich ręce. Gdy wypowiadają oni, nad chlebem i winem, słowa konsekracji, czyli te słowa, które Pan Jezus wypowiedział w Wieczerniku, sam Pan Jezus uobecnia Ostatnią Wieczerzę. Sprawia, że ta uczta dzieje się teraz i my, wraz z Nim i Apostołami, w niej uczestniczymy. 

   

  WIĘCEJ
 • spotkanie 8

   

  Wierzę w obecność Pana Jezusa w sakramencie chrztu świętego

  Na lekcjach religii uczyłeś się, że przez chrzest zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego i stajemy się dziećmi Bożymi. Czy zastanawiałeś się, co to tak naprawdę znaczy?, Co działo się z tobą i ze mną w chwili otrzymywania tego sakramentu? Wydarzyło się się coś najważniejszego i najbardziej niewiarygodnego. 

   

  WIĘCEJ
 • spotkanie 9

   

  Wierzę w obecność Pana Jezusa w sakramencie bierzmowania

  Pamiętasz przypowieść o siewcy? (Mt 13,1-9.18-23) Pan Jezus mówił w niej o ziarnie, które na ziemi urodzajnej wydaje wspaniały plon. Tym ziarnem jest nasza wiara. Ma ona w nas owocować. Ma wydawać piękny plon. Aby tak było, nasze serca muszą być takie, jak dobrze uprawiana, żyzna, ziemia. Tym, który tę „glebę naszych serc” uprawia jest właśnie Duch Święty.

  WIĘCEJ
 • spotkanie 10

   

  Wierzę w obecność Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii

  Ze źródła - jak wiesz - czerpiemy wodę, która jest absolutnie konieczna, abyśmy żyli. Z Eucharystii czerpiemy Boże życie, wieczne życie. W Niej Pan Jezus daje nam Siebie, swoje Serce, pełne miłości, przebite na krzyżu włócznią żołnierza i zamyka nas w swoim Sercu. Daje nam Go, jako nasz dom. A to Serce jest źródłem wszystkich sakramentów, tych najcudowniejszych skarbów, które są drogą do nieba.

   

  WIĘCEJ
News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 18 Wszystkie: 11654