Ta seria „spotkań” chce pomóc najmłodszym odkrywać „wiarę przeżywaną i przemodloną”. Łączy więc zamyślenie nad przykazaniami Bożymi z poznawaniem życia świętych i błogosławionych, wśród których szczególne miejsce zajmują najmłodsi. „Spotkania” nie są wykładem na temat przykazań. Chcą uczyć dzieci wiary, prowadzić je do osobistego spotkania z Panem. Chcą w darze Bożych przykazań pokazywać wielką Bożą miłość, a w świętych, przyjaciół, którzy pomagają wędrować przez życie w „mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi” (por. Łk 2,52). Dlatego osią „spotkań” jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. 


 • Trzeci list do Rodziców i Katechetów


  Ta seria „spotkań” chce pomóc najmłodszym odkrywać „wiarę przeżywaną i przemodloną”. „Spotkania” chcą pokazać dziecku przykazania Boże jako wielki Boży dar, drogowskazy pomagające odnaleźć właściwą drogę do cudownego domu, jakim jest Boże królestwo. Równocześnie pomagają mu zaprzyjaźnić się z tymi, którzy według tych drogowskazów szli i stali się ludźmi szczęśliwymi.

  WIĘCEJ
 • Trzeci list do Dzieci


  Zapytasz zapewne, gdzie jest to Boże królestwo i jak do niego trafić. Najkrócej można powiedzieć tak: Wejść do tego królestwa to tak, jak wejść do ukochanego domu. Trzeba znać drogę i mieć klucz, by dom otworzyć. Klucz już masz. Jest nim wiara. A droga? Niestety, często ją gubimy. Potrzebne są nam drogowskazy. O tych drogowskazach dowiesz się w czasie kolejnych spotkań. Poznasz również wspaniałych ludzi, także dzieci, którzy pokażą ci jak z tych „drogowych znaków” korzystać.

  WIĘCEJ
 • spotkanie 11


  Przykazania to wielki dar Boga

  Strzeżcie [tych nakazów i praw] i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż (…) naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? (Pwt 4, 6. 8)

   

  WIĘCEJ
 • spotkanie 12

  Postaw Pana Boga na pierwszym miejscu

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną! (...). Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20, 2-5) Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz (Mt 4,10).

   

  WIĘCEJ
 • spotkanie 13


  Imię Boga jest święte 

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego nadaremno (por. Wj 20,2.7).

  WIĘCEJ
 • spotkanie 14


  Świętuj dzień święty

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (por. Wj 20, 2.8-11).

  WIĘCEJ
 • spotkanie 15


  Czcij rodziców

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (por. Wj 20, 2.12).

  WIĘCEJ
 • spotkanie 16


  Szanuj życie, broń godności każdego człowieka

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz zabijał (por. Wj 20,13)

  WIĘCEJ
 • spotkanie 17


  Zachowaj czystość, dochowaj wierności

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz cudzołożył (por. Wj 20,2.14).

  WIĘCEJ
 • spotkanie 18


  Troszcz się o dobro indywidualne i wspólne

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz kradł” (por. Wj 2,2).

  WIĘCEJ
 • spotkanie 19


  Żyj w prawdzie i dawaj jej świadectwo

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz mówił kłamstwa przeciw bliźniemu twemu (por. Wj 20,2.16).

  WIĘCEJ
 • spotkanie 20


  Pokonuj pokusy

  Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która do niego należy (por. Wj 15.17).

  WIĘCEJ
 • spotkanie 21

  Największe przykazanie – kochaj! 

  To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję (J 15,12-14). 

  WIĘCEJ
News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 22 Wszystkie: 11658