Propozycje spotkań z dziećmi w Roku Wiary

 

W wędrowaniu dzieci ku przyjaźni z Chrystusem doświadczenie miłości jest niezwykle ważne. To ono otwiera dziecięce serce na świadectwo życia kochającej go osoby i pozwala dojrzewać do podejmowania wysiłku, by „wypływać na głębię”. Do tego aspektu wychowania odwołują się propozycje zamieszczone na tej stronie. Są one tak skonstruowane, aby w „wielką tajemnicę wiary” dzieci wchodziły wspólnie z dorosłymi, przede wszystkim z rodzicami, ale również katechetami, dziadkami, chrzestnymi. Ich cechą charakterystyczną jest to, że dzieciom zaproponowane zostały te same tematy, co dorosłym do realizowania w tym samym czasie. I to na zasadzie trochę „partnerskiej”, takiego wspólnego zmagania się. Tak, aby dla dziecka dorosły stawał się świadkiem wiary i przewodnikiem. Są to materiały wymagające zarówno od dzieci, jak i od tych, którzy będą je prowadzić, pewnego, systematycznego wysiłku. Ale przecież tylko to, co wymagające przynosi trwałe i piękne owoce. 

 

 
 • Od października do Adwentu


  W tej części programu na Rok Wiary dzieci przeżyją dwa „spotkania z przygodą wiary”. Pierwsze dotyczy otwarcia Roku Wiary. Warto zacząć go realizować z dziećmi już w ostatnich dniach września. Wówczas w uroczystości otwarcia Roku Wiary wezmą udział przygotowane.

  „Spotkanie 2” to – podobnie jak w programie dla dorosłych – „przypatrywanie się swojej wierze”. W każdym tygodniu - przez sześć tygodni – proponujemy dzieciom spotkanie z innym aspektem wiary. Będzie ono owocne wówczas, gdy dziecko na adorację Najświętszego Sakramentu (choćby tylko na pięć minut) pójdzie przygotowane. W rozmowie i wspólnej modlitwie z dorosłym zrozumie i pogłębi temat. 

   

  WIĘCEJ
 • Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy


  „Spotkania” swoją treścią obejmują okres od Adwentu do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. To nie tylko długi czas, szczególnie dla dziecka, i trzeba dyskretnej mobilizacji ze strony dorosłych, aby „nie ustać w drodze”. To okres, w którym dotykamy największych tajemnic naszej wiary. „Spotkania” te tajemnice przybliżają, uczą dzieci przeżywać Rok liturgiczny, starają się pogłębiać wiarę w Jezusa obecnego w tym Bożym czasie. Równocześnie łączą one treści Roku liturgicznego z treściami związanymi z celebracją sakramentów świętych. Wiarę celebrujemy przecież głównie w Liturgii i w sakramentach. 

  WIĘCEJ
 • Rekolekcje dla dzieci "Wierzę w Kościół"

  W czasie rekolekcji dla dzieci Jestem żywym kamykiem budującym mój Kościół tematem przewodnim jest pokazanie Kościoła jako wspólnoty, którą można kochać.

  WIĘCEJ
 • Drogi krzyżowe dla dzieci


  Wędrówka z Jezusem na Golgotę nie kończy się dla dzieci złożeniem Jego ciała do grobu. Rozmowę z Odkupicielem, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem, kontynuują one spotykając się z Tym, który Zmartwychwstał i pozostał z nami na zawsze. Ta rozmowa jest bardzo osobistym spotkaniem, przeżywanym w ciszy własnego serca. Jest ofiarowaniem Zmartwychwstałemu, tego, co każde dziecko na Drodze krzyżowej przeżyło i  postanowiło.  

  WIĘCEJ
 • Od Pięćdziesiątnicy do zamknięcia Roku Wiary

  Propozycje dla dzieci na okres zwykły w Roku Wiary łączą dwa projekty duszpasterskie zaproponowane dorosłym: „Modlitwa o wierność Bożym przykazaniom” i „Spotkania ze świętymi”. W jedenastu „spotkaniach” dzieci będą starały się spojrzeć na Boże przykazania jako na wielki dar Pana Boga dany ludziom dlatego, że Stwórca bezwarunkowo i bezgranicznie ich kocha. Nauczycielami tej przyjaźni i przewodnikami w drodze będą: Anioł stróż i patronowie dani dziecku na chrzcie oraz wybrani święci. 

  WIĘCEJ
 • Dziecięcy modlitewnik

  Zawiera, przygotowywane dla dzieci na każdym etapie Roku Wiary, modlitwy. 

  WIĘCEJ
 • Pomoce do realizowania spotkań

  Tutaj znajdziesz wszystko, co potrzebne jest dziecku do realizowania kolejnych „spotkań z przygodą wiary”. 

  WIĘCEJ
News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 73 Wszystkie: 630