Rok Wiary - dokumenty Kościoła, listy i komunikaty biskupów

 

Czym jest Rok Wiary? Dlaczego został ogłoszony? Jak go przeżywać? Odpowiedzi na te pytania szukamy najpierw w nauczaniu Ojca Świętego, wskazaniach Kongregacji Nauki Wiary, a także w słowie biskupów, skierowanym do Kościoła w Polsce. Większość tych tekstów została ogłoszona jeszcze przed rozpoczęciem Roku Wiary. Nie tracą one jednak na aktualności także w czasie trwania tego świętego czasu. Zawierają w sobie program, który teraz jest realizowany.

 

 • List Ojca Świętego Porta fidei

  11 października 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Rozpocznie się on 11 października 2012 roku w 50. rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II. Przygotowania do przeżycia Roku Wiary rozpoczęły się z chwilą ogłoszenia tego dokumentu

  WIĘCEJ
 • Wskazania Kongregacji Nauki Wiary

  6 stycznia 2012 roku Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary. Dotyczą one Kościoła powszechnego, Konferencji Biskupów, diecezji i parafii, także działających w Kościele wspólnot, stowarzyszeń i ruchów

  WIĘCEJ
 • Ogólnopolskie przedsięwzięcia duszpasterskie

  Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w dniu 25 sierpnia 2012 roku zatwierdziła Ogólnopolskie przedsięwzięcia duszpasterskie związane z „Rokiem Wiary” 2012/13. Zawierają one zachętę do przeżywania Roku Wiary, wskazują najważniejsze wydarzenia tego Roku w Polsce oraz podają sugestie dla działań w diecezjach i ruchach religijnych.

  WIĘCEJ
 • Listy biskupów

  Pomocą w przeżyciu obrzędu otwarcia Roku Wiary, a także w głębszym przeżywaniu tego niezwykłego czasu, są słowa pasterskie biskupów. Ich lektura jest bardzo ubogacająca.

  WIĘCEJ
 • Komunikaty biskupów

  Również ogłoszone przez biskupów komunikaty pokazują różnorodność inicjatyw podejmowanych w diecezjach na rozpoczęcie Roku Wiary.

  WIĘCEJ
News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 46 Wszystkie: 603