Drodzy Rodzice i Katecheci,

 

Wasze dzieci, Wasi uczniowie, otrzymują kolejne jedenaście spotkań z wiarą. Dzięki Wam, będą mogły otworzyć następne drzwi do przygody z Panem Jezusem. Proponowane „Spotkania” są kontynuacją - co widać również w ich numeracji - „spotkań” zamieszczonych w poprzednich zeszytach. Mają ten sam układ treści. Obowiązują takie same zasady ich realizacji.

„Spotkania” swoją treścią obejmują okres od Pięćdziesiątnicy do zamknięcia Roku Wiary. To nie tylko długi czas, szczególnie dla dziecka, i trzeba dyskretnej mobilizacji ze strony dorosłych, aby „nie ustać w drodze”. To okres „zwykły” trudny przez to, że obejmuje czas wakacji, a więc pobytu poza domem, zmiany rytmu dnia i tygodnia. Katecheci mają – przynajmniej w okresie wakacji – mniejszy kontakt z dziećmi i muszą bardziej zacieśnić współpracę z rodzicami, aby  „Spotkania” - w tym „innym” dla dziecka czasie - znalazły swoje miejsce i pomagały najmłodszym pogłębiać wiarę w Jezusa obecnego w zwyczajności odpoczynku, kontaktu z przyrodą, poznawania nowych miejsc i ludzi. To przecież również Boży czas, ważny dla podprowadzania dzieci do odpowiedzi na wezwanie Benedykta XVI do „odkrywania wiary celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej” (por. List Porta fidei, 9).

Ta seria „spotkań” chce pomóc najmłodszym odkrywać „wiarę przeżywaną i przemodloną”. Dlatego w „Trzecim liście do dzieci” wiele miejsca poświęcono, by pomóc dzieciom dobrze rozumieć te słowa. Warto ten tekst z dziećmi nie tylko starannie przeczytać, również o nim porozmawiać.

„Spotkania” chcą pokazać dziecku przykazania Boże jako wielki Boży dar, drogowskazy pomagające odnaleźć właściwą drogę do cudownego domu, jakim jest Boże królestwo. Równocześnie pomagają mu zaprzyjaźnić się z tymi, którzy według tych drogowskazów szli i stali się ludźmi szczęśliwymi. Łączą więc zamyślenie nad przykazaniami Bożymi z poznawaniem życia świętych i błogosławionych, wśród których szczególne miejsce zajmują najmłodsi. Tematy poszczególnych „spotkań” zaczerpnięto z „Panie przymnóż nam wiary. Zeszyt 4”. Warto bowiem, aby w rodzinie tymi samymi treściami wiary żyli równocześnie rodzice i dzieci.

„Spotkania” nie są wykładem na temat przykazań. Chcą uczyć dzieci wiary, prowadzić je do osobistego spotkania z Panem. Chcą w darze Bożych przykazań pokazywać wielką Bożą miłość, a w świętych, przyjaciół, którzy pomagają wędrować przez życie w „mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi” (por. Łk 2,52). Dlatego osią „spotkań” jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dzieci, przy „otwieraniu drzwi wiary”, potrzebują dorosłych. Chcą, aby oni towarzyszyli im – poprzez rozmowę i wspólną modlitwę - w odkrywaniu tych tajemnicy wiary i pomogli im tę „odkrywczą pracę” właściwie podzielić, zaplanować i dostarczyć potrzebnych materiałów.

Nie poradzą sobie, jeśli nie wskaże im się, przeznaczonych na dany tydzień, treści, które powinny przeczytać i przemyśleć przed pójściem na adorację. Znajdują się one zarówno w części „Poproś o pomoc Ducha Świętego i pomyśl”, jak i w opisie samej adoracji. Zadania w części: zrób, są dostosowane do tematyki proponowanych adoracji i tak powinny być przez dzieci realizowane. W tym celu przy znaczkach adoracji i przy proponowanych do realizacji zadaniach umieszczono liczby. Odpowiadają one kolejnym tygodniom przeznaczonym na realizację „spotkania”.

Zakończeniem przez dzieci każdego „spotkania” jest napisanie listu do wybranego świętego (do każdego spotkania są proponowane przynajmniej dwie postaci, tak zróżnicowane, aby „swojego świętego” mogły znaleźć zarówno dziewczynki jak i chłopcy), w którym dzieci będą dzielić się z tym „swoim przyjacielem” refleksjami dotyczącymi tematu „spotkania”.

Tym razem realizacja każdego „spotkania” jest rozłożona na dwa tygodnie i zawiera propozycję dwóch adoracji Najświętszego Sakramentu. Również wszystkie zadania związane z otwieraniem „drzwi do spotkania” mają podobną formę, różnicuje je jedynie temat.

Niech ten ostatni okres Roku Wiary będzie wprowadzaniem najmłodszych w cudowny świat wartości i Bożej miłości. A nam, dorosłym, przyniesie radość z przeżywania tajemnicy wiary z najmłodszymi.

 

Redakcja

materiałów dla dzieci na Rok Wiary

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 10 Wszystkie: 336