Parafia – wspólnota komunii

 

 

„Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest 788 doprowadzenie do komunii z Chrystusem, by formować Jego Ciało. Duch Święty jest jak sok winnego krzewu Ojca; przynosi on swój owoc w 1092 latoroślachPor. J 15,1-17; Ga 5, 22.. W liturgii urzeczywistnia się najbardziej wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła. Duch komunii zawsze pozostaje w 775 Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem Boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci Boże. Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska” (KKK 1108).

 

Słowa te wyjaśniają główny cel posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej, a także ukazują zasadniczy kierunek wszelkich działań podejmowanych przez Kościół. Jest nim „doprowadzenie do komunii”. Jedność Osób Bożych jest tajemnicą życia Trójcy. W tej jedności uczestniczymy dzięki łasce sakramentalnej i ta jedność powinna przenikać coraz bardziej życie wspólnoty wierzących.

 

Do tej prawdy nawiązywał również Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte (nr 43): „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. Co to oznacza w praktyce? Także tutaj można by bezpośrednio przejść na płaszczyznę działania, ale błędem byłoby ulec tej pokusie. Zanim przystąpimy do programowania konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty”.

 

Duchowość komunii powinna przenikać wszystkich członków wspólnoty. Nikt nie powinien występować przeciw drugiemu ani podejmować działań, które powodują podział. Trzeba też pielęgnować ten rodzaj służby, który jest we wspólnocie szczególnym znakiem jedności i który przyczynia się do tego, że wszyscy zbliżają się do Boga oraz nawzajem do siebie. Oto kilka sugestii do przemyśleń.

 

Sposób celebracji niedzielnej Eucharystii. W Eucharystii najbardziej objawia się Kościół i najbardziej umacnia się prawdziwa komunia duchowa. Należy podejmować wciąż nowe wysiłki, aby celebracja Eucharystii była wydarzeniem wspólnotowym również od strony zaangażowanie wiernych, którzy w niej uczestniczą.

 

Troska o stronę muzyczną liturgii, nabożeństw i innych spotkań członków wspólnoty. Szczególnym znakiem jedności zgromadzenia jest wspólny śpiew. Stąd konieczność formacji tych osób, które otrzymały od Boga dar dobrego głosu i zamiłowanie do muzyki. Chodzi nie tylko o organistę, lecz także o psałterzystów, schole, chóry i zespoły muzyczne.

 

 • Rekolekcje lub dni skupienia do członków duszpasterskich rad parafialnych.

 • Rekolekcje i kursy dla animatorów, moderatorów i innych liderów prowadzących różnorodne grupy parafialne.

 • Troska o właściwe przeżywanie dnia świętego.

 

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 92 Wszystkie: 497