Wprowadzenie

 

Pięćdziesiątnica była dniem przełomowym w życiu Apostołów. Skończył się jeden etap ich wędrówki wiary i rozpoczął się inny, całkiem odmienny od poprzedniego. Namaszczeni Duchem Świętym poszli wypełniać misję, która zlecił im Zbawiciel.

 

W podobnym duchu trzeba spojrzeć na znaczenie uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to w pewnym sensie także dzień przełomowy. Zakończyły się te etapy wędrówki wiary w roku liturgicznym, które związane były z celebracją tajemnicy Wcielenia oraz tajemnicy Odkupienia. Teraz rozpoczyna się nowy etap, którego cechą charakterystyczną jest pójście do świata. Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień rozesłania.

 

W programie „Panie, przymnóż nam wiary” podana była propozycja różnych form rozesłania wiernych w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Oprócz ogólnego błogosławieństwa udzielonego wszystkim uczestnikom Eucharystii, proponowane było specjalne błogosławieństwo dla tych, którzy już odkryli zadania, jakie Bóg im wyznaczył we wspólnocie parafialnej. Oni zostali posłani do konkretnych zadań, aby mogli coraz lepiej wypełniać misję, jaką otrzymali od Boga.

 

Realizacja programu, zaproponowanego w niniejszej części, przeznaczonej na czas od Zesłania Ducha Świętego do uroczystości Chrystusa Króla, zależy w dużym stopniu od tych właśnie członków wspólnoty parafialnej. Chodzi bowiem o zadania, które mają wypełniać poszczególne osoby i zespoły parafialne, odnowione duchowo przez wydarzenia paschalne i namaszczone Duchem Świętym. Powinno się wyraźnie poszerzyć grono współpracowników proboszcza w wypełnianiu potrójnej misji, która została zlecona parafii jako wspólnocie, w której żyje i jest obecny Kościół.

 

W podanej propozycji zadania te zostały nazwane „projektami duszpasterskimi”. Zapewne były już one przedstawiane Bogu w modlitwie w czasie oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego. Również ich praktyczna realizacja była niewątpliwie przedmiotem rozmowy. Teraz chodzi o ich owocne wypełnienie. Trzeba wybrać te „projekty”, które dla rozwoju wiary mogą mieć szczególne znaczenie, a następnie podane sugestie dostosować do możliwości i do warunków życia wspólnoty parafialnej.

 

Bardzo ważnym aspektem proponowanych działań jest właściwa proporcja między służbą całej wspólnocie, a formacją animatorów, moderatorów i liderów, bez których żadne dzieło w parafii nie może się w pełni rozwinąć. Odwołujemy się tu do wzoru, jaki zostawił nam Chrystus, który nauczał tłumy, a spośród nich powołał Dwunastu oraz wybrał siedemdziesięciu dwóch. W tym kierunku od dawna idzie rozwój duszpasterstwa. Proboszcz troszczy się o przygotowanie animatorów, którym następnie powierza określony zakres zadań modlitewnych, formacyjnych, ewangelizacyjnych, charytatywnych, muzycznych i innych.  

 

W czasie audiencji generalnej w dniu 18 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Kapłaństwo hierarchiczne – służebne zostało ustanowione w Kościele w tym celu, aby mogły się aktualizować wszystkie zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych […]. Zgodnie z tą nauką, należącą do najdawniejszej tradycji chrześcijańskiej, «aktywność» Kościoła nie sprowadza się do hierarchicznej posługi pasterzy, podczas gdy świeccy pozostają w stanie bierności. Cała bowiem chrześcijańska aktywność świeckich, a szczególnie współczesne apostolstwo świeckich daje świadectwo nauczaniu soborowemu, zgodnie z którym kapłaństwo wiernych i posługa kapłańska hierarchii w Kościele są «wzajemnie przyporządkowane»”.

 

„Zasoby powszechnego kapłaństwa wiernych” są niezwykłe bogate. Talenty, charyzmaty, zdolności i możliwości każdego członka wspólnoty mogą się skutecznie przyczynić do tego, że wspólnota parafialna stanie się w jeszcze czytelniejszy sposób Kościołem, rodziną Bożą, która się miłuje, Ciałem Chrystusa, w którym każdy członek spełnia swoje zadania, świątynią Ducha Świętego, która nosi w sobie dynamizm wichru i ognia zdolnego przemienić świat.

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 87 Wszystkie: 644