Zamknięcie Roku Wiary w rodzinie

 

Wskazane jest, aby zakończenie Roku Wiary, przeżywane wspólnie w kościele, zostało również zaznaczone w życiu chrześcijańskich rodzin, będących domowym Kościołem. Wszystkie ważne wydarzenia, które dotyczą całego Mistycznego Ciała Chrystusa, powinny mieć swój wymiar rodzinny. W ten sposób rodzina potwierdza i wyraża wiarę, że jest wspólnotą, w której jest obecny i żyje prawdziwy Kościół Chrystusowy. W adhortacji apostolskiej o rodzinie Ojciec Święty Jan Paweł II pisze: „Objawienie i właściwe urzeczywistnienie komunii kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu może i powinna nazywać się «Kościołem domowym»” (FC 21).

 

Rodzinne spotkanie może mieć miejsce w sobotę wieczorem lub w inny odpowiedni dla członków rodziny dzień. Oto kilka sugestii, które należy dostosować do sytuacji danej rodziny.

 

Dziękczynienie za Rok Wiary

 

Rok Wiary był wielkim darem dla Kościoła. Wielkie też powinno być dziękczynienie wszystkich wierzących, a szczególnie tych, którzy ofiarowany im dar przyjęli otwartym sercem. Ważną częścią rodzinnej modlitwy powinno więc być dziękczynienie za łaski Roku Wiary i rozmowa o tym, co w tym roku się działo.

 

P: Kończy się Rok Wiary, który ogłosił Ojciec Święty Benedykt XVI, a kończy Ojciec Święty Franciszek. Porozmawiajmy chwilę o tym, co w tym roku się wydarzyło, aby podziękować za otrzymane dary.

 

Rozmowa o kończącym się roku liturgicznym i kończącym się Roku Wiary. Można wspomnieć rozpoczęcie tego Roku, niektóre wydarzenia, szczególnie te, w których członkowie rodziny uczestniczyli (otwarcie Roku Wiary, nabożeństwa w kościele, pielgrzymki, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu w niedzielę po Bożym Ciele, ustąpienie Benedykta XVI i wybór nowego papieża, lektury, nowa encyklika o wierze, wydarzenia rodzinne i inne). Po rozmowie następuje spontaniczna modlitwa dziękczynna za dary mijającego roku.

 

Znaki naszej wiary

 

W czasie Triduum poprzedzającego zakończenie Roku Wiary zwrócona została uwaga na znaki, które wyrażają naszą wiarę. Warto powrócić w rozmowie do treści poszczególnych dni Triduum.

 

- W pierwszym dniu Triduum Wyznanie wiary było ukazane jako wyróżniona modlitwa chrześcijan. Jest ona radością oglądania Bożej tajemnicy, pieśnią o Bogu, który nas miłuje, mocą w codziennych zmaganiach. Dlatego stawiamy sobie pytania: Czy odmawiam Credo każdego dnia? Jakie przeżycia towarzyszą mi w składaniu wyznawania wiary? Czy w Roku Wiary modlitwa ta odsłoniła przede swe piękno i teraz odmawiam ją z całym zaangażowaniem serca?

 

- Tematem drugiego dnia Triduum były znaki, które towarzyszą odmawianiu Credo. Pierwszym z nich jest głęboki skłon, który powinniśmy czynić w czasie wyznawania wiary w niedzielę i uroczystości. Czy to czynimy? Była też mowa o innych znakach, wyrażających wiarę, także o tych, które są widoczne w domach wierzących. Jakie znaki wiary są w moim mieszkaniu? Podana też została propozycja powieszenia w kościołach i domach ludzi wierzących jeszcze jednego znaku. Jest nim tekst Credo za zasłoną. Zasłona ma przypominać, że tekst wyznania wiary powinien być wypisany przede wszystkim w sercu. Jeśli rodzina zdecydowała się umieścić taki znak w swoim mieszkaniu, to powinna to uczynić w czasie wspólnego spotkania na zakończenie Roku Wiary. Jest to okazja do rozmowy o znaczeniu poszczególnych części Credo, o potrzebie wypisania każdej prawdy wiary w sercu, a także o roli, jaką może odegrać w życiu rodziny nowy znak. Rodzina może ustalić, że na wspólną modlitwę odsłania tekst Credo, a w ten sposób ma pewien wgląd w to, co jest w sercu każdego członka rodziny. W sercu są bowiem wypisane słowa o Ojcu niebieskim, o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem, o Duchu Świętym i Kościele. Modlitwa jest zawsze umocnieniem wiary i głębszym ukształtowaniem serc ludzi na podobieństwo Serca Jezusa.

 

- W trzecim dniu Triduum staraliśmy się dostrzec w tekście Credo program naszego życia chrześcijańskiego. Mamy żyć zgodnie z tym, w co wierzymy i mamy wobec innych świadczyć o Bogu, który jest pośród nas. Prawda ta skłania nas do postawienia pytań: Czy nasze życie rodzinne świadczy o tym, że wierzymy w obecność Chrystusa pośród nas? Czy wierzymy, że jesteśmy domowym Kościołem? Jak często spotykamy się na rodzinną modlitwę i rozmowę o sprawach wiary? Czy wezwanie do nowej ewangelizacji odnosimy również do siebie?

 

Modlitwa

 

Rodzinna rozmowa kończy się modlitwa, zgodną z domowymi tradycjami. Może to być Liturgia Godzin, cząstka lub dziesiątek różańca, koronka do Miłosierdzia Bożego albo inna modlitwa. Można dołączyć również modlitwę na Rok Wiary, która była w wielu wspólnotach często odmawiana.

 

Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

 

W: Panie, przymnóż nam wiary.

 

Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

 

W: Panie, przymnóż nam wiary.

 

Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

 

W: Panie, przymnóż nam wiary.

 

Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 51 Wszystkie: 608